Dịch vụ trọn gói

Các dự án xây dựng cơ sở bán lẻ phải đáp ứng yêu cầu về hiệu quả đầu tư. Qua quy trình của mình, RAI làm việc chặt chẽ với khách hàng trong suốt quá trình phát triển thiết kế và thi công để đạt các mục tiêu về chức năng, thẩm mỹ và ngân sách; đảm bảo sự liền lạc, nhất quán. tiến độ và chất lượng.,

Dịch vụ trọn gói

Quy trình thiết kế & triển khai thi công nội thất văn phòng

Quy trình thực hiện qua 3 bước

1. Xác định yêu cầu thiết kế
- Khảo sát và đánh giá không gian văn phòng
- Trao đổi và tóm lược đặc trưng doanh nghiệp và nhu cầu dự án

2. Thiết kế
- Thiết kế concept
- Đồ họa
- Signage, sign system

3. Lập kế hoạch & triển khai sản xuất, thi công
- Mặt bằng & bố trí M&E
- Thiết kế triển khai chi tiết
- Xác lập quy cách & thông số 
- Lập hồ sơ triển khai
- Sản xuất mẫu 
- Chỉ huy, giám sát sản xuất & thi công

Quy trình thiết kế & triển khai thi công nội thất văn phòng

Quy trình thiết kế & triển khai thi công điểm bán lẻ

Quy trình thiết kế & triển khai thi công điểm bán lẻ gồm 3 bước


1. Xác định yêu cầu thiết kế
Chúng tôi làm việc với khách hàng để xác định yêu cầu thiết kế trên các cơ sở:
- Phân khúc khách hàng
- Định vị thương hiệu
- Phân tích và tìm hiểu hành vi người mua
- Phân tích và tìm hiểu hành trình trải nghiệm của người mua
- Phân tích xu hướng & dữ kiện
- Chiến lược tiếp thị

2. Thiết kế

- Thiết kế concept
- Thiết kế shop-in-shop, pop-up
- Trang trí cửa sổ & trưng bày
- Đồ họa nội thất
- Bảng hiệu, biểu tượng, sign system 
- Truyền thông tiếp thị tại điểm bán

3. Lập kế hoạch & triển khai sản xuất, thi công

- Mặt bằng & bố trí M&E
- Kế hoạch trưng bày & sắp đặt
- Thiết kế triển khai chi tiết
- Xác lập quy cách & thông số 
- Lập hồ sơ triển khai
- Sản xuất mẫu 
- Chỉ huy, giám sát sản xuất & thi công

Quy trình thiết kế & triển khai thi công điểm bán lẻ