FACILITIES MAINTENENCE
Bảo trì

Cơ sở vật chất là một trong các yêu tố quan trọng hàng đầu và tốn kém trong lĩnh vực bán lẻ. Chương trình bảo trì cơ sở vật chất của RAI có thể giúp khách hàng bảo vệ khoản đầu tư của mình.

Các hạng mục bảo trì gồm:
- Bảo trì hệ thống điện, điện lạnh
- Bảo trì, vệ sinh bảng hiệu, logo, các hạng mục trưng bày
- Bảo trì, tân trang nội thất, ngoại thất
- Bảo trì, sửa chữa xây dựng nhỏ

Các gói bảo trì sẽ được thiết kế theo đặc thù của cơ sở vật chất của khách hàng.