Đội ngũ RAI
Sau nhiều năm xây dựng và phát triển, đội ngũ RAI đã trưởng thành, năng động và nhiều khát vọng. Chính sách nhân sự của chúng tôi là trao đổi cởi mở với nhân viên về cơ hội nghề nghiệp, sở trường và nguyện vọng nghề nghiệp, điều động hợp lý nhằm giúp nhân viên phát huy tối đa khả năng và động lực bản thân.