Khách hàng
RAI vinh dự được lựa chọn tham gia các dự án của các doanh nghiệp hàng đầu trong và ngoài nước. Dù ở vai trò tổng thầu hay từng phần, RAI luôn nỗ lực và hoàn thành dự án đúng tiến độ và chất lượng mà khách hàng kỳ vọng.