Liên hệ

Khối Thiết Kế & Thi Công RAI
CÔNG TY TNHH KHM

Văn phòng
32/18 Bùi Đình Túy, P. 12, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
Tel: +84 028 71060939
Email: raiservice@khmco.net