Ngôn ngữ VI | EN

  • Space

Quy trình thiết kế & triển khai thi công nội thất văn phòng

Quy trình thực hiện qua 3 bước

1. Xác định yêu cầu thiết kế
- Khảo sát và đánh giá không gian văn phòng
- Trao đổi và tóm lược đặc trưng doanh nghiệp và nhu cầu dự án

2. Thiết kế
- Thiết kế concept
- Đồ họa
- Signage, sign system

3. Lập kế hoạch & triển khai sản xuất, thi công
- Mặt bằng & bố trí M&E
- Thiết kế triển khai chi tiết
- Xác lập quy cách & thông số 
- Lập hồ sơ triển khai
- Sản xuất mẫu 
- Chỉ huy, giám sát sản xuất & thi công


Bạn cũng có thể quan tâm

Sản phẩm nội thất văn phòng

Dịch vụ thiết kế kiến trúc và nội thất

Thi công hoàn thiện

Thiết kế & thi công cơ điện (M&E)


Ứng dụng thực tế

  • Space